การรุกและการถอยของศิลปะยูโด

SBO

ศิลปะการต่อสู้ของยูโดที่เรามองจากการต่อสู้เหมือนจะมีการเคลื่อนไหวที่ช้า แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นสำหรับการเคลื่อนไหวของศิลปะนี้เร็วมากแต่ที่ช้านั้นผู้ที่เข้ารับการต่อสู้จะชิงจังหวะกันต่างหาก หากใครที่เป็นผู้เสียเปรียบหรือพลาดเพียงเล็กน้อยก็คือว่าอาจจะโดนคู่แข่งจัดการได้เลยก็ว่าได้ การรุกและการรับของกีฬานี้จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการฝึกซ้อม เนื่องจากการรุกและการถอยทุกจังหวะที่ออกไปนั้น จะต้องมั่นใจว่าคุณจะต้องไม่โดนอาวุธของคู่ของหรือสามารถป้องกันตัวได้

สำหรับวันนี้เราก็จะมาบอกถึงการรุกและถอยของกีฬาประเภทนี้ว่าจะทำอย่างไรจึงปลอดภัยที่สุด วิธีการเคลื่อนเท้าของคุณจะต้องเป็นไปตามท่าต่างๆ การเคลื่อนไหวตามเทคนิคธรรมชาติก็จะช่วยให้ฐานของร่างกายมั่นคง และสามารถเดินรุกคู่แข่งได้ หรือพร้อมตั้งรับได้เช่นกัน การปราศจากการเกร็งในขณะเคลื่อนไหวถือว่าเป็นการเครื่องไหวที่ดีที่สุดเช่นกัน เพราะหากคู่แข่งเข้ามารุกในขณะที่คุณเกร็งอยู่ ก็อาจจะเกิดความเสียหายหรือพลาดท่าได้เช่นกัน

เพื่อให้เกิดความชำนาญและไม่เกร็งคุณจะต้อฝึกบ่อยๆโดนการฝึกการเดินหรือการเคลื่อนๆไหว อย่างเช่น การเดินข้างหน้าเท้าใดเท้าหนึ่ง โดยเท้าหน้านั้นอาจจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าเท้าที่อยู่ข้างหลัง เพราะว่าหากมีการตั้งท่าบุกเข้ามา เราก็จะสามารถมีเท้าหลังที่มีฐานที่มั่นคงรอรับอยู่ แถมยังฉากออกเพื่อที่หลบอาวุธได้เร็วกว่าอีกด้วย สำหรับการบุกในบุกโดยปล่อยเท้าตามธรรมชาตินั้นก็ถือว่าดีที่สุดในการรุกเช่นกัน