การฝึก ปฏิบัติในการว่ายน้ำท่ากบ

SBOBET

การว่ายน้ำเหมาะกับคนที่เป็นโรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบ เพราะจะช่วยลดอาการปวดข้อได้ อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อแขน และแข็งแรง  และเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้คนที่มีพื้นฐานก็จะใช้เป็นวิชาติดตัวในการเอาตัวรอดช่วยตัวเองและผู้อื่นจากการจมน้ำได้

ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนจะลงมือทำ ผู้ฝึกทุกคนก็ต้องฝึกซ้อมและฝึกฝนให้เกิดชำนาญก่อนถึงจะสามารถลงมือปฏิบัติได้ การเริ่มการว่ายน้ำท่ากบนี้ ผู้ฝึกจะต้องฝึกซ้อมเพื่อให้แน่ใจว่า         ผู้ฝึกสามารถว่ายน้ำท่านี้ได้และไม่เกิดอันตรายในระหว่างการว่าย ซึ่งมีวิธีฝึกปฏิบัติในการว่ายน้ำท่ากบ ดังนี้

  1. การฝึกปฏิบัติบนบก โดยผู้ฝึกจะต้องยืนตรง แล้วให้แขนทั้ง 2 ข้างเหยียดอยู่ชิดกับลำตัว ยก

ขาโดยพับเข่าข้างหนึ่งขึ้น จากนั้นเชิดปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้ง ให้นิ้วก้อยเท้าสัมผัสปลายมือ แล้วใช้ส้นเท้าถีบลง

  1. การฝึกโดยใช้มือจับแผ่นลอยตัว โดยพับเข่าเข้ามาทั้ง 2 ข้าง แล้วเตะขากบออกไปหลายๆ ครั้ง

ให้ผู้ฝึกก้มหน้าหายใจออกและเงยหน้าหายใจเข้า

  1. การฝึกเตะขาโดยไม่ใช้แผ่นลอยตัว ในกรณีที่ผู้ฝึกสามารถเตะขากบได้แล้ว ให้ผู้ฝึกเหยียดแขน

โดยรวบแขนทั้ง 2 ข้างและชี้ไปข้างหน้า มือแบนราบเอียงชิดติดกัน แล้วจัดสะโพกให้อยู่ลึกลงในน้ำ 2 – 3 นิ้ว ถ้าหากยกศีรษะสูงเหนือน้ำไม่ไหว ให้ก้มหน้าพร้อมหายใจออกได้

การปฏิบัติจากท่านี้ จะเริ่มจากการฝึกง่ายๆ ก่อนแล้วค่อยฝึกในท่าที่ยากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าผู้ฝึกมีความพยายามและตั้งใจ ท่านี้ก็จะไม่เป็นท่าที่ยากอีกต่อไป