การกำเนิดลูกขนไก่ แบดมินตัน

SBO Thai

แบดมินตันเป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลัง และความแข็งแรงในการเล่น ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่แจ่มใส และยังทำให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดี  นอกจากนี้ยังทำให้รู้ความสามารถและข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจนเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งได้

ในการเล่นแบดมินตัน ผู้เล่นจะต้องมีอุปกรณ์สำคัญในการเล่นแบดมินตันก่อนถึงจะเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ ลูกขนไก่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้และต้องเอาไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งลูกขนไก่มีการเนิดตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกของการเล่น และต่อมาได้พัฒนามาเป็นกีฬาแบดมินตัน โดยเชื่อกันว่าลูกที่ใช้ตีนั้นเป็นลูกทรงกลมทำด้วยสักหลาด แต่จากการค้นพบภาพเขียนของจิตรกรชาวฝรั่งเศสประมาณสองร้อยกว่าปีมาแล้ว ภาพนั้นมีชื่อว่า “Shuttle cock” ซึ่งแปลว่า “ลูกขนไก่” จากการค้นพบภาพดังกล่าวทำให้ทราบว่าเกมส์ตีลุกขนไก่ได้มีการเล่นกันมาในยุโรป แต่อาจเรียกภายใต้ชื่ออย่างอื่นมานานหลายปี ในปีพ.ศ.2403 ได้ค้นพบลูกขนไก่แบบโบราณ ซึ่งอยู่ในสภาพดีจำนวนมากถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่แบดมินตันเฮ้าส์ ซึ่งมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไปไม่แน่นอน แต่มีขนาดใหญ่และหนักกว่าลูกขนไก่ในปัจจุบันมาก ในปัจจุบันไอ.บี.เอฟ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขลุกขนไก่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ลูกขนไก่มีพัฒนาการมาจากอดีตและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในการใช้งานให้เห็นในปัจจุบัน ซึ่งลูกขนไก่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับไม้ตี ถ้าเห็นว่าคนบ้านไหนเอาไม้ตีกับลูกขนไก่เดินออกนอกบ้านไป                รู้เลยว่าคนบ้านนั้นกำลังจะออกไปเล่นแบดมินตันแน่นอน