ประโยชน์ดีๆ จากกีฬาวอลเลย์บอล

เชื่อว่าการเล่นกีฬาทุกชนิดนั้นให้ประโยชน์แก่ผู้เล่น หรือนักกีฬาทุกคนแน่นอน นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านร่างกายแล้ว การเล่นกีฬายังให้ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของคนเราได้อีกด้วย กีฬาวอลเลย์บอลก็ให้ประโยชน์เช่นกัน โดยประโยชน์ดังกล่าวนั้นคือ

  1. ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตที่จะช่วยให้เด็กได้ออกกำลังเกือบทุกสัดส่วนของอวัยวะบนร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหัวไหล่ เป็นต้น และยังช่วยในการเผาผลาญได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย เพราะจะช่วยให้สัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้น นักกีฬาวอลเลย์บอลจึงมีรูปร่างดี ไม่ค่อยมีรูปร่างที่อ้วนจนเกินไป
  2. เสริมสร้างความสามัคคีของสมาชิกในทีม เพราะกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมเวิร์ก นักกีฬาต้องสามัคคีกัน ต้องมีน้ำใจ รักใคร่ ปรองดอง จึงจะช่วยกันนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้
  3. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่เล่นได้แทบจะทุกเวลาก็ว่าได้ เวลาเช้า บ่าย เย็น หรือช่วงกลางคืนที่สนามมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอก็สามารถเล่นได้ โดยแล้วแต่เวลาของผู้เล่นว่าสะดวกเมื่อใด
  4. ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำให้สมาธิดี ความคิดฉับไว ผู้ยังต้องมีความคล่องแคล่วในการรับลูกวอลเลย์บอล และพยายามแก้ปัญหาเสียเปรียบให้กลับมาเล่นได้อีกครั้ง
  5. กีฬาวอลเลย์บอลยังเป็นกีฬาเช่นเดียวกับกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ช่วยให้นักกีฬา หรือผู้เล่นรู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา

จะเห็นได้ว่ากีฬาวอลเลย์บอลช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวผู้เล่นได้ในหลายๆด้านตามที่ได้กล่าวมา ปัจจุบันมีให้ความสนใจมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้น เพราะเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และเล่นได้แทบจะทุเวลาอีกด้วย