ข้อแนะนำสำหรับผู้หัดเล่นกีฬาวู้ดบอล

เกมกีฬาวู้ดเป็นกีฬาทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากออกกำลังกาย สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสำหรับการสร้างมวลชนสัมพันธ์ที่ดี เป็นกิจกรรมกีฬาให้ความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถนำมาเป็นกิจกรรมในการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงมีผู้คนสนใจการเล่นวู้ดบอลมากมาย วันนี้เราจึงจะมาพูดในเรื่องข้อแนะนำสำหรับผู้หัดเล่นกีฬาวู้ดบอลไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

วู้ดบอลเป็นกีฬาที่นอกจะช่วยเสริมสร้างและรักษาสมรรถภาพทางกายที่ดีแล้วยังเป็ฯกีฬาที่ส่งเสริมสมาธิเพื่อรวบรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับลูกวู้ดบอล ไม้ตี และประตูเป็นกีฬาที่ช่วยสร้างสรรค์แนวคิดในการวางแผน ดังนั้นสำหรับข้อแนะนำผู้ที่หัดเล่นกีฬาวู้ดบอลคือผู้เล่นนั้นจะต้องรู้จักวางแผนในการคาดคะเนเกี่ยวกับสภาพพื้นของสนาม หากสามนั้นไม่ราบเรียบจะเป็นสิ่งท้าทายการวางแผนของผู้เล่นว่าจะให้น้ำหนักในการตีลูกวู้ดบอลเท่าใด ลูกวู้ดบอลจึงจะไม่ออกนอกเขตที่ทำให้ผู้เล่นต้องสียคะแนนแต่สิ่งที่เราควรระวังในการตีลูกวู้ดบอลให้เข้าประตุกลับเป็นระยะทางซึ่งถ้าใกล้กลับประตูมาก บ่อยครั้งที่พบว่าจะไม่สามารถตีลูกให้เข้าไปได้ ลูกกระดอนออกไป เราจึงควรลงน้ำหนักของผู้เล่นให้เหมาะจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การฝึกทักษะเพื่อตีลูกวู้ดบอลให้เข้าประตูนั้นควรฝึกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้เรานั้นได้เกิดความชำนาญและแม่นยำในการตีลูกให้เข้าประตู และพยายามหาวิธีที่จะไม่เสียคะแนนให้ได้ ส่วนเทคนิคสำคัญในการเล่นกีฬาชนิดนี้นั้น ผู้เล่นจะต้องประสานความคิด มือที่ใช้ในการตีลูกวู้ดบอลตลอดจนประตูให้เป็นหนึ่งเดียว และลงน้ำหนักในการตีให้พอกับสถานการณ์ต่างๆ ลูกจึงจะสามารถเข้าประตูได้อย่างแม่นยำ ผู้ที่ฝึกเล่นใหม่ จึงไว้ว่าห้ามตีแบบเสี่ยงๆ จะเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดายมากให้ตีด้วยความใจเย็น มีสมาธิจะช่วยได้มากเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามนักกีฬามือใหม่พบว่าวู้ดบอลสอนให้ผู้ที่เล่นเกิดปรัชญาแนวคิดในการดำรงชีวิตให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขในสภาพเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เมื่อพบปัญหาชีวิตเช่นเดียวกับพบสนามขรุขระและเป็นเนินสูงลาดลง ทำให้มีสติในการวางชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น และถ้าสถานการณ์แห่งชีวิตราบเรียบ เช่น สนามที่ราบเรียบจะทำให้ผู้เล่นประมาทตีแบบสบายๆ และทำให้เสียคะแนนไปได้โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่นชีวิตราบเรียบคนเราก็ต้องไม่ประมาทเช่นกัน ความมีสติจะช่วยนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองตลอดไป