นักกีฬาควรรู้เทคนิคการกระโดดสูงกระโดอย่างไรให้ได้คะแนนที่ต้องการ

กีฬากระโดดไกล หรือ(Long jump) เป็นกีฬาประเภทลาน  ที่มีทักษะทางด้านการกระโดด ซึงจะเป็นการกระโดดของผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องโดดออกจากจุดที่กำหนดไปให้ไกลที่สุดด้วยความเร็วและสูงพอสมควร และจะต้องมีทักษะในการปรับตัวของการลงพื้นที่สูงได้อย่างลงจังหวะพอดี จุดมุ่งหมายของการกระโดดคือ การกระโดดให้สูงที่สุด การเคลื่อนไหวจะต้องสัมพันธ์และต่อเนื่องกันเพื่อป้องกันการเกิดข้อเท้าพลิก ผู้เล่นกระโดดสูงจะต้องมีคุณสมบัติที่ดี เช่น มีรูปร่างที่สูง นำหนักตัวน้อย กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ร่างกายยืดหยุ่นได้ดี เข้าใจเทคนิค และจะต้องเป็นคนที่ขยันฝึกซ้อม ซึ่งกีฬากระโดดไกลมีเทคนิคการเล่น ดังต่อไปนี้

  • ในช่วงวิ่ง ความคงเส้นคงวาจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกีฬาชนิดนี้ ผู้เล่นจะต้องฝึกโดดออกจากแผ่นบอร์ดในตำแหน่งเดิมซ้ำๆ สิ่งสำคัญอันดับต่อไปคือ ความเร็ว ผู้เข้าการแข่งขันต้องเร่งความเร็วตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด โดยแรงเคลื่อนที่จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนักกีฬาจะต้องกระโดดด้วยขา 1 ข้างเท่านั้น
  • ในช่วงกระโดดผู้เล่นจะต้องกระโดดออกจุดเริ่มต้นให้พอดี เป็นช่วงที่เรียกว่า “Amortization Phase” เป็นช่วงที่ผู้เล่นจะต้องใช่สะโพกเพื่อนเปลี่ยนความเร็วจากการวิ่งเป็นพลังงานการดีดไปในช่วงกระโดดแทน พอถึงจุดที่ผู้เล่นจะต้องเอาขาที่ไม่ได้กระโดด Free Knee กวาดไปมาข้างหน้าจะช่วยให้ผู้เล่นเปลี่ยนแรงกระโดดจากแนวตั้งเป็นแนวนอน และผู้เข้าแข่งขันจะเลือกโดดในระดับความสูงใดก็ได้ หากในกรณีที่โดดไปแล้ว 3 ครั้งแต่การกระโดดไม่เป็นผลก็หมดสิทธิ์ที่จะกระโดดต่อ
  • ในช่วงลอยตัว เทคนิคที่เรียกว่า “Hang”ผู้เล่นจะคงลักษณะเหมือนถูกแขวนอยู่กลางอากาศ เทคนิค “Sail” ผู้เล่นจะเหมือนล่องกลางอากาศ โดยจะมีลักษณะสะโพกนำ เป็นช่วงการเยียดขา “Leg Shoot” ในช่วงนี้ผู้เล่นต้องงอปลายเท้าเข้าหาตัว เอาศีรษะเอนเข้าหาเข่า และพยายามดึงลำตัวเข้าหาส้นเท้าในขณะที่กำลังจะลงสู่พื้นทราย และการกระโดดในแต่ละครั้งนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการกระโดดให้เสร็จภายใน 30 นาที

การกระโดดสูงนั้นเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านของความเร็ว คล่องแคล่ว  เพื่อนให้การกระโดดสูงแต่ละครั้งออกมาในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะการออกแรงเหวี่ยง โดยจะต้องเหวี่ยงเอาตัวเองข้ามไม้พาดในระดับความสูงที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องหมั่นฝึกซ้อม ฝึกสมาธิ และฝึกร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการแข่งขันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากเกิดการผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างกรแข่งขันจะทำให้ท่านพลาดโอกาสในการเอาชนะได้และอาจจะไม่ได้ทำการลงแข่งขันในนัดนั้นๆเนื่องจากท่านจำเป็นจะต้องรับรักษาตัวให้ปลอดภัยและหายดี จึงจะทำการลงแข่งขันได้