มาตรฐานของไม้เทเบิลเทนนิสในกีฬา เทเบิลเทนนิส

            สำหรับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นไม้เทเบิลเทนนิสถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะจะขาดไม่ได้และยังเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องคุ้นชินหรือคุณเคยเป็นอย่างมากและไม้เทเบิลเทนนิสในการแข่งขันนั้นก็จะต้องมีมาตรฐานวันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานของไม้เทเบิลเทนนิสในกีฬา เทเบิลเทนนิสไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับมาตรฐานของไม้เทเบิลเทนนิสในกีฬาเทเบิลเทนนิสอย่างแรกนั้นไม่เจอเบิ้ลเทนนิสจะต้องมีรูปร่างและขนาดน้ำหนัก ได้มาตรฐานแต่หน้าไม้จะต้องทำด้วยไม้ตลอดมีความหนาแน่นเท่ากันมีลักษณะแบนเรียบและแข็งความหมายของไม้นั้นจะต้องทำด้วยไม้ธรรมชาติอย่างน้อย 85% ฉันที่อาจติดอยู่ภายในหน้าไม้ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์เช่นคาร์บอนไฟเบอร์  Glass Fiber หรือกระดาษอัด จะต้องมีความหนาเพียง 75 เปอร์เซ็นต์ของความหนาทั้งหมดของหน้าไม้หรือไม่เกิน 0.35 มม. ต่อมาคือหน้าไม้เทเบิลเทนนิสด้านที่ใช้ในการตีลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องมีวัสดุติดทับวัสดุที่ติดทับนั้นจะต้องปิดคลุมตลอดหน้าไม้นานๆวัสดุที่ใช้ปิดทับนั้นจะเป็นยางแผ่นชนิดยางเม็ดธรรมชาติอยู่ด้านนอกและไม่มีฟองน้ำรับแผ่นยางชนิดนี้เมื่อปิดทับหน้าไม้แล้วจะต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน 2 มม. แผ่นยางเว็บธรรมชาตินี้มีเม็ดกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 10 เมตรหรือไม่มากกว่า 50 เมตรต่อ 1 ตารางเซนติเมตรหรือจะเป็นแผ่นยางชนิดสอดไส้ซึ่งประกอบด้วยชั้นยางฟองน้ำเซลลูลอยปิดทับด้วยแผ่นยางเม็ด อยู่ด้านในหรือเอายาเม็ดออกก็ได้แต่เมื่อปิดทับหน้าไม้แล้วจะต้องมีความหนาไม่เกิน 4 มม. ในส่วนของหน้าไม้ซึ่งอยู่ใกล้กับด้ามจับมากที่สุดและใช้นิ้วจับกันไว้นั้นอาจจะหุ้มด้วยวัสดุใดๆก็ได้เพื่อความสะดวกในการจับของเราและส่วนดังกล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้ามจับของไม้ด้วย หน้าไม้ด้านที่ใช้วัสดุปิดทับหรือด้านที่ไม่ใช้วัสดุปิดทับจะต้องเป็นสีแดงหรือดำไม่สะท้อนแสงของหน้าไม้จะต้องไม่ถอนแสงและไม่มีส่วนใดส่วน 1 เป็นสีขาวหน้าไม้ด้านที่ไม่ใช้วัสดุปิดทับถึงแม้ว่าจะไม่ใช้ในการตีลูกก็ตามก็ปล่อยให้เป็นสีไม้ธรรมชาติไม่ได้จะต้องสาปให้เป็นสีแดงหรือสีดำที่ไม่สะท้อนแสงหรือจะติดแผ่นยางก็ได้โดยไม่จำเป็น จะต้องเป็นแผ่นยางที่ได้รับ การรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ

            อย่างไรก็ตามหากระหว่างการเล่นผู้เล่นมีความประสงค์จะเปลี่ยนไม้เทเบิลเทนนิสหรือเรียกว่าไม้แร็กเกตในระหว่างการแข่งขันของแต่ละเกมแม้ผู้เล่นนั้นจะเปลี่ยนกลับไปใช้ไม้อันเดิมซึ่งใช้อยู่ก่อนแล้วก็ตามผู้เล่นคนนั้นจะต้องนำไม้ที่เปลี่ยนใหม่นี้ไปให้กรรมการผู้ตัดสินและคู่แข่งขันได้ดูและตรวจสอบก่อนทุกครั้ง